Den inre kompassen – kurser och mentorskap

Under 2017 utvecklar jag ett kurskoncept där jag kombinerar en massa kloka tankar från gästerna min podcast Drömmen om Målajord med mina egna livserfarenheter och arbetet med personlig utveckling i verksamheten Livstid. Fokus i kursen är att hitta och följa sin inre kompass. Kursen gavs på Grimslövs folkhögskola i juni 2017 och startar nu i onlineversion med start 4 september 2017. Vid sidan av mina kurser kommer jag också att erbjuda ett individuellt mentorskap, i mån av tid.

Annonser